Kam ir paredzēts serviss?
Mūsu uzņēmuma servisa speciālisti veic uz lietotājiem orientētu dažādu darbību un pasākumu kopumu, lai sniegtu klientiem pēc-pirkuma tehnisko atbalstu iegādātām iekārtām. Savā speciāli aprīkotajā servisa darbnīcā veicam dažādu iekārtu ražošanu, komplektēšanu, diagnostiku, remontu. Visām mūsu tirgotājām precēm (zīmoliem) ir ražotāja pārstāvniecība un sertificēts serviss Latvijā.

Kāpēc ir nepieciešama periodiska iekārtu apkope?
Ūdens attīrīšanas iekārtas ir mehāniskas ierīces, tāpēc tām ir nepieciešama regulāra profilaktiska apkope. Neveiktu, kā arī neregulāri veiktu apkopju rezultātā var izmainīties sagatavotā ūdens kvalitāte, iekārta var mehāniski bojāties un pārstāt darboties vai pat iet bojā. Biežākie nekvalitatīvi sagatavota ūdens cēloņi ir iekārtu iekšējo mehānisko detaļu aizaugšana, nolietojums vai bojājums, neprecīzi ieregulēts vadības mehānisms, nepildīta reaģentu tvertne vai pienākošā ūdens kvalitātes izmaiņas.
Apkopju cikli:
Ūdens attīrīšanas iekārtām apkope ir jāveic 1 reizi gadā;
Rūpniecības tipa ūdens sagatavošanas iekārtām apkopes ir jāveic 2 līdz 4 reizes gadā.
Iekārtu apkopes varat pieteikt sazinoties ar mums.

Kāpēc ir jāregulē iekārtas vadības bloku?
Tikai pareizi ieregulējot ūdens attīrīšanas iekārtas vadības bloku ir iespējams panākt tīru un Jūsu vēlmēm atbilstošu ūdens kvalitāti. Lai iekārta darbotos pareizi un spēkā būtu ekspluatācijas garantija obligāti ir korekti jāieregulē vadības mehānisms. Sākumā iekārtas vadības mehānisms ir ieregulēts balstoties uz Jūsu kvalitātes prasībām un vēlmēm, ūdens testēšanas pārskata rezultātiem, ūdens patēriņu. Iekārtas darbības traucējumu vai sākotnējo parametru izmaiņu rezultātā, piemēram, mainoties ienākošā ūdens kvalitātei var būt nepieciešams koriģēt iekārtas darbību pārbaudot, atjaunojot vai pārregulējot vadības blokā iestatītās vērtības.
Iekārtu apkopes varat pieteikt sazinoties ar mums.

Kāpēc ir nepieciešama iekārtas renovācija?
Ja iekārta ir bojāta, neapkopta, nolietota, novecojusi vai ilglaicīgi nelietota to ir nepieciešams atjaunot. Uz nepieciešamību renovēt iekārtu norāda tas, ka iekārta kvalitatīvi nepilda ūdens attīrīšanas funkciju, darbojas ar traucējumiem vai nedarbojas nemaz. Šādā gadījumā nekavējoties ir nepieciešams veikt iekārtas diagnostiku un iekārtas apkopi vai remontu.
Iespējamās darbības iekārtas atjaunošanai:
Iekārtas filtrējošā materiāla nomaiņa;
Vadības bloka remonts vai nomaiņa;
Iekārtas sastāvdaļu remonts vai nomaiņa.
Ja traucējumi ir radušies iekārtu ekspluatācijas garantijas laikā, OBLIGĀTI pārtrauciet ekspluatēt iekārtas un nekavējoties ZIŅOJIET MUMS par radušajiem bojājumiem.

Kāpēc ir nepieciešama iekārtas rekonstrukcija?
Rekonstrukciju (pārbūvi) veic iekārtām, lai tās modernizētu, padarītu efektīvākas un funkcionālākas, cilvēkiem un videi drošākas.
Rekonstrukciju veic, ja Jums jau ir esoša iekārta un Jūs vēlaties:
Aizstāt vecās ar jaunās paaudzes vadības mehānismu;
Pārveidot no kālija permanganāta reģenerācijas uz aerācijas metodes ūdens atdzelžošanas iekārtu (atkarībā no ūdens analīzēm);
Mainoties neattīrītā ūdens sastāvam vai Jūsu prasībām, pilnībā pārbūvēt ūdens attīrīšanas iekārtu no viena uz citu veidu (atkarībā no ūdens analīzēm);
Citos gadījumos.