Kā es varu saņemt iegādāto preci?
Lai Jūs būtu pārliecināts, ka iegādātā iekārta ir uzstādīta un strādā pilnīgi pareizi, iesakām Jums izmantot mūsu sadarbības partneru uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā pakalpojumu. Mūsu sadarbības partneri nes pilnu atbildību par Jūsu preces stāvokli, līdz tā ir nodota Jums (ja transportēšanas laikā tiks sabojāta Jūsu prece, to nekavējoties un bezmaksas aizstās ar jaunu):
Mūsu sadarbības partneri veiks preču piegādi, ja izmantosiet uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā pakalpojumu (iesakām);
Izsniegsim preci vai sniegsim piegādes risinājumu, ja sazināsieties ar mums.

Kāpēc jāizvēlas montāžas pakalpojums?
Izmantojot uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā pakalpojumu Jūs varat paildzināt iekārtu ekspluatācijas laiku, nodrošināt stabilākus un augstākus iekārtu darbības rādītājus. Izmantojot uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā pakalpojumu Jūs būsiet pārliecināts, ka iekārtas ir noregulētas atbilstoši Jūsu ūdens kvalitātes prasībām, uzstādītas un palaistas ekspluatācijā pilnīgi pareizi. Mūsu sadarbības partneri nodrošinās Jums 2 gadu garantiju veiktajiem montāžas darbiem un ražotāja garantiju izmantotajiem montāžas materiāliem.
Ja izvēlējāties veikt iekārtu montāžu patstāvīgi, pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet un iepazīstaties ar tehnisko rokasgrāmatu. Iekārtu ekspluatācijas garantija būs spēkā, ja ievērosiet zemāk minēto:
Montāžai izmantojiet kvalitatīvus un tehniskajām prasībām atbilstošus montāžas materiālus;
Veiciet montāžu ievērojot vispārējās santehnikas darbu kvalitātes prasības (rekomendējam darbu veikšanai pieaicināt kvalificētu meistaru);
Iekārtu montāžu, ieregulēšanu, palaišanu ekspluatācijā veiciet atbilstoši un stingri ievērojot tehniskā rokasgrāmatā minētos norādījumus.
Neskaidrību gadījumā sazinieties ar mūsu pārstāvi un montāžu veiciet saskaņā ar dotajiem norādījumiem.

Kas ir projekta realizācija?
Sadarbībā ar mūsu partneriem, uzticamiem nozares speciālistiem, nodrošinām projektu realizāciju. Projekta realizācija ir inženiertīklu montāža (santehnikas iekārtu montāžas un santehnikas darbu kopums) atbilstoši jau iepriekš izstrādātajam projektam. Neatkarīgi no projekta veida (projekts privātīpašumiem vai rūpniecības tipa iekārtu montāžai), tas vienmēr ir izstrādāts atbilstoši Jūsu prasībām un esošai situācijai, bet projekta realizācija tiek vienmēr saskaņota ar Jums individuāli.