Mūsu kontakti
Nosaukums: SimOn SIA;
Reģistrācijas numurs: 43603078723;
PVN maksātāja numurs: LV43603078723;
Faktiskā adrese: Mātera iela 26A, Jelgava, LV-3001, Latvija;
Juridiskā adrese: Pasta iela 71 - 6, Jelgava, LV-3001, Latvija.

Banka: Swedbank AS:
BIC/SWIFT kods: HABALV22;
Norēķinu konts: LV60HABA0551044043242;
Norēķinu konts: LV22HABA0551053306941.

(+371) 27-032-323;
info@granudex.lv;
www.granudex.lv.