Garantijas noteikumi

1) Visām www.granudex.lv pirktajām precēm ir divu gadu garantija;
2) Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem;
3) Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota mājsaimniecībā un tikai paredzētājos apstākļos;
4) Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (pavadzīmi);
5) Informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem var atrast sazinoties ar ražotājā pārstāvniecību vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu (+371) 27-032-323, vai rakstot uz epastu: [email protected];
6) Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus piederumiem, barošanas elementiem, piederumiem kuriem ir ierobežots resurss.

7) Garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ:
7.1) precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
7.2) prece nav lietota tai paredzētajiem mērķiem un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
7.3) precei ir saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, saplaisājis ekrāns vai ieliets ūdens tam neparedzētajās vietās. Prece kopta nepareiziem līdzekļiem, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
7.4) ja izstrādājumā konstatētas nekvalificēta remonta pēdas;
7.5) ja precei ir izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas vai izejmateriāli ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas ir izraisījis šīs preces bojājumus;
7.6) papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota;
7.7) ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);
7.8) ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā. 

8) Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
8.1) dodies uz ražotāja vai izplatītāja servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu);
8.2) darba dienās zvanīt pa tālruni (+371) 27-032-323, vai rakstīt uz epastu: [email protected], vai vērsties Mātera ielā 26A, Jelgavā, LV-3001 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu).

9) Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz;
10) Patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Atteikuma tiesības

1) Jums ir tiesības četrpadsmit dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu;
2) Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc četrpadsmit dienām, sākot no dienas, kad jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs ir ieguvusi preces valdījumā;
3) Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē SimOn SIA Mātera ielā 26A, Jelgavā, LV-3001, tālruņa numurs (+371) 27-032-323, epasta adrese [email protected] par lēmumu atteikties no šā līguma;
4) Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām;
5) SimOn SIA atteikuma gadījumā veic samaksātās naudas summas atmaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces atgriešanas un iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu. SimOn SIA minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs.

Atteikuma radītās sekas

6) Atsakoties no līguma, mēs atmaksāsim no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par lēmumu atteikties no līguma;
7) Jums preces jānodod www.granudex.lv birojā Mātera ielā 26A, Jelgavā, LV-3001 bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk, kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad Jūs paziņojāt par lēmumu atteikties no līguma. Termiņš būs ievērots, ja Jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroju Mātera ielā 26A, Jelgavā, LV-3001, pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SimOn SIA preču pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Ja izmantojāt kurjerpastu SimOn SIA par konstatētajiem preces bojājumiem vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs informēs un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija;
8) Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas;
9) Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos;
10) Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar produkta izskatu un izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā nepieslēdzot preci pie ūdens, apkures vai kanalizācijas sistēmas - nenoplēšot aizsargplēves, nelietojot preci). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
SimOn SIA lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar produkta izskatu un izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā nepieslēdzot preci pie ūdens, apkures vai kanalizācijas sistēmas - nenoplēšot aizsargplēves, nelietojot preci;
11) Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

12) Izņemot šo noteikumu trīspadsmitajā punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma četrpadsmit dienu laikā, sedzot:
12.1) izdevumus par preces piegādi, kas nav SimOn SIA piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
12.2) preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SimOn SIA ir piekritis segt šīs izmaksas;
12.3) preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības

13) Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
13.1) preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
13.2) preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
13.3) prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
13.4) patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el. zobu birste, depilators, el. bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el. matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plomba;
13.5) prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
13.6) patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
13.7) patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
13.8) līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

14) Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.granudex.lv neuzglabā;
15) Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievad kļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (+371) 27-032-323 vai sūtiet epastu: [email protected];
16) Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu valodā;
17) Interneta veikalā www.granudex.lv apskatāmo preču attēli var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.granudex.lv pa epastu [email protected], tālruņa numuru (+371) 27-032-323;
18) SimOn SIA konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies LR tiesā ar prasības pieteikumu par radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā;
19) Sūdzību par preču kvalitāti, lūdzam, iesniegt elektroniski pa epastu [email protected] vai nosūtīt uz adresi Mātera iela 26A, Jelgava, LV-3001. Sūdzības tiks izskatītas trīsdesmit dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs tam nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
Iesnieguma iesniegšanas datumu;
Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.