Interneta vietnes www.granudex.lv vispārīgie lietošanas noteikumi

1) SimOn SIA interneta vietnes www.granudex.lv lietošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi);
2) Ar interneta vietni www.granudex.lv tiek saprasta SimOn SIA izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.granudex.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem;
3) Apmeklējot interneta vietni www.granudex.lv Jūs piekrīt šiem noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem lietot interneta vietni www.granudex.lv, kā arī izmantot piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju ir stingri aizliegts;
4) Interneta vietnē www.granudex.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir nodrošināt apmeklētājiem pakalpojumu sniegšanu interneta vietnē www.granudex.lv lietošanas laikā;
5) SimOn SIA ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.granudex.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.granudex.lv;
6) Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.granudex.lv ir uzskatāms, ka esat iepazinies ar tā brīža spēkā esošajiem vietnes lietošanas noteikumiem. Vietnes lietotājiem ir regulārs pienākums iepazīties ar vietnes lietošanas noteikumiem.  Ja nepiekrītat šiem noteikumiem lietot interneta vietni www.granudex.lv, kā arī izmantot piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju ir stingri aizliegts;
7) Vietnes www.granudex.lv lietotājiem ir tiesības izmantot vietnes sniegtos pakalpojumus saskaņa ar uz doto brīdi spēkā esošo cenrādi. SimOn SIA patur tiesības jebkurā brīdi mainīt spēkā esošo cenrādi un vietnē sniegtos pakalpojumus;
8) Interneta vietnes www.granudex.lv lietotājiem ir aizliegts izpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.granudex.lv tiek veiktas darbības ar lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi) tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats lietotājs;
9) Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.granudex.lv par dažāda veida aktualitātēm;
10) SimOn SIA nenes atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.granudex.lv lietošanas laikā;
11) Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazināties ar SimOn SIA interneta vietnē www.granudex.lv norādīto kontaktpersonu.

Interneta vietnē www.granudex.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana

12) Interneta vietnē www.granudex.lv lietotājiem ir jāievēro norādīto kārtību;
13) Neizmantojiet interneta vietnē www.granudex.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SimOn SIA ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.granudex.lv lietošanas noteikumiem;
14) Pieprasot SimOn SIA vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot epastu uz [email protected] no pasūtījumā norādītā epasta adreses vai sazinoties ar SimOn SIA, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.granudex.lv tālruni  (+371) 27-032-323.

15) SimOn SIA, konstatējot interneta vietnē www.granudex.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SimOn SIA distances līgumu var atcelt gadījumos, ja:
15.1) distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem;
15.2) pasūtītās preces trūkumu dēļ;
15.3) pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse;
15.4) preces samaksas nokavējuma dēļ;
15.5) citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

16) Interneta vietnes www.granudex.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.granudex.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.granudex.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.granudex.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.granudex.lv starpniecību.
17) Interneta vietnē www.granudex.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SimOn SIA īpašums.
18) Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SimOn SIA ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko epasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SimOn SIA ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.granudex.lv un SimOn SIA sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: [email protected].

Interneta vietnē www.granudex.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte

19) Norādot savu epasta adresi, Jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta SimOn SIA datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti paziņojumi vai atgādinājumi no interneta vietnes www.granudex.lv par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

20) Lietojot interneta vietni www.granudex.lv, Jūs piekrītat, ka SimOn SIA vai trešās personas, kas darbojas interneta vietnes www.granudex.lv vārdā var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
20.1) tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
20.2) katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
20.3) www.granudex.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
20.4) apmeklētāju IP adreses;
20.5) citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūki, kā arī kontrole interneta vietnes www.granudex.lv izmantošanā un tās darbības uzlabošana un organizēšana.

21) SimOn SIA interneta vietnē www.granudex.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļauj idenficēt personu šajā procesā netiek atklāti un nodoti trešajām personām.
22) SimOn SIA nesaista lietotāja IP un epasta adreses ar datiem kuri ļauj identificēt šo lietotāju. Katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.granudex.lv lietotājs paliks anonīms.
23) Visi dati kuri ir nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.granudex.lv kļūst par SimOn SIA īpašumu, kurus SimOn SIA  ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem. Šis punkts neattiecas un fizisko personu datiem.
24) Uzrādot savu epasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.granudex.lv, Jūs piekrītat, ka SimOn SIA šos datus var izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tajā skaitā šo noteikumu deviņpadsmitajā punktā norādītajiem mērķim.

Interneta vietnes www.granudex.lv privātuma un autortiesību aizsardzība

25) Uzsākot preces pasūtīšanu Jūs piekrītat, ka interneta vietnē www.granudex.lv ievadītos datus SimOn SIA var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.granudex.lv lietošanas noteikumiem.
26) Uzsākot preces pasūtīšanu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat www.granudex.lv privātuma noteikumiem.
27) Uzsākot preces pasūtīšanu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.
28) Uzsākot preces pasūtīšanu Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

29) Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar SimOn SIA vai tās pārstāvi telefoniski, rakstot čatā, epastā vai sociālajos tīklos, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes www.granudex.lv lietošanas noteikumiem un Jūsu sniegto datu pareizībai.
29.1) SimOn SIA atsevišķiem pasūtījuma veidiem ir tiesības piemērot pasūtījuma apstrādes apkalpošanas maksu. Tādos gadījumos pasūtījuma apstrādes apkalpošanas maksa tiks uzrādīta attiecīgā pasūtījuma veikšanas solī un tiks izdalīta atsevišķi.

Interneta vietnes www.granudex.lv lietošanas noteikumi

30) Gadījumos kad kāds no šajos noteikumos norādītem punktiem zaudē spēku tas neattiecas uz pārējiem noteikumiem.
31) Visi strīdi kuri izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem.
32) Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.granudex.lv pieder SimOn SIA. Pārkāpuma un/vai esošo un potenciālo zaudējuma gadījumā SimOn SIA patur tiesības saskaņa ar LR normatīvajiem aktiem vērsties pret vainīgajām personām.

Interneta vietnē www.granudex.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti

33) Iegādājoties preci interneta vietnē www.granudex.lv tiek izsniegti šādi preces iegādi (turpmāk arī - darījums) apliecinoši dokumenti:
33.1) Preču pavadzīme (preču pavadzīmei ir arī garantijas talona spēks).

34) Uz preces pavadzīmes tiek norādīts atbildīgās personas vārds un uzvārds un šāda pavadzīme ir derīga bez paraksta.

35) Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
35.1) Pircēja paraksts uz pavadzīmes vai pasta saņemšanas reģistrācijas žurnālā;
35.2) Pircēja paraksts uz preces izsniedzēja elektroniskā termināla;
35.3) Pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanas brīdi.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.