Sīkdatnes (cookies)

1) Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un izvērtēt vajadzības uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, par interneta veikala apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).
2) Interneta vietnē www.granudex.lv tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un interneta veikala www.granudex.lv plašākas izmantošanas iespējas.
3) Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.
4) SimOn SIA sadarbības partneri - trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai izvērtētu www.granudex.lv interneta veikala reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas - reklāmas sniedzēji var ievākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, epasta adresi. Izmantojot www.granudex.lv interneta veikalu, lietotājs piekrīt sava datora sīkdatņu analīzei, piedāvājot personalizētus piedāvājumus.

5) Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (pircēju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:
5.1) www.granudex.lv pielāgošanai lietotāju (pircēju) vēlmēm;
5.2) www.granudex.lv izmantošanas optimizēšanai;
5.3) reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolūkos, balstoties uz interesi par noteiktām priekšrocībām;
5.4) statistikas veidošanai par www.granudex.lv apmeklētāju skaitu.

6) Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. Interneta vietnē www.granudex.lv ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos www.granudex.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

Lietotāju datu drošība

7) SimOn SIA ir interneta veikala www.granudex.lv īpašnieks. SimOn SIA ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

8) Interneta vietnes www.granudex.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SimOn SIA var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
8.1) iegūstot personas datus tiešā veidā (vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un epasta adresi);
8.2) netieši, iegūstot informāciju (izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus).

9) Pircēju personas datus SimOn SIA apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot pircēju personas datus, SimOn SIA izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
10) Iegādājoties interneta veikalā www.granudex.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, pircējs piekrīt un atļauj SimOn SIA reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt datus.

11) Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus pircējs turpmāk sniegs pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
11.1) datu apstrādei, izriet no www.granudex.lv pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
11.2) dati ir nepieciešami pircēju identificēšanai un uzskaitei;
11.3) dati ir nepieciešami komerciālo paziņojumu (epasta un/vai SMS) sūtīšanai;
11.4) dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem);
11.5) dati ir nepieciešami lai izskatītu pircēja iesniegumu preču iegādei uz nomaksu.

12) SimOn SIA nodrošina pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot pārdevēja partneriem, kas nodrošina www.granudex.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.
13) Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SimOn SIA, izmantojot epasta adresi: [email protected].

14) Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
14.1) kādas ziņas par pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
14.2) kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
14.3) informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

15) Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.